Green Office - det miljøbevidste kontor

Når vi foretager indkøb, sker det altid med fokus i vores kunders interesser. Vi har derfor oprettet vores eget mærke ”Green Office”, der sikrer at alle vores kunder altid har muligheden for at købe grønne og miljøbevidste produkter – Dette gælder alle vores produktområder: Emballage, Firmagaver, IT- og Elektronik, Catering, Kontorartikler, Møbler, Rengøring og meget mere!

Green Office mærket samler alle de produkter, der imødekommer en grønnere profil. Du kan derfor med fordel kigge efter Green Office logoet, næste gang du handler i vores webshop – Så er du garanteret altid at købe de produkter, der tager mest hensyn til miljøet og den grønne omstilling.

Hos Hertels Boresko A/S ønsker vi at være gennemsigtige, så hvis du derfor har spørgsmål til Green Office produkterne, eller har behov for kompetent rådgivning er du altid velkommen til at kontakte os. Vores kundeservice sidder klar på telefonen 55 72 10 75 til at hjælpe og guide dig til et grønnere kontor.

Foretag grønnere indkøb

Hos Hertels Boresko A/S ønsker vi at være ansvarlige overfor vores omverden og miljøet. Det betyder selvfølgelig, at det skal være lettere at købe ”grønnere” ind. Vi ønsker derfor også at gøre alle vores kunder opmærksomme på, at der findes et mere miljøbevidst udvalg af produkter, så vi derved kan opfordre alle vores kunder til at foretage grønnere indkøb.

Indkøb med omtanke for miljøet, vil også få dig til at opnå klare fordele som firma:

  • Du er med til at hjælpe miljøet ved at spare på klodens ressourcer.
  • Dine partnere og interessenter vil være positive overfor din grønne og omstillingsparate virksomhedsprofil – Et Win-Win for dig og dine omgivelser.
  • Du deltager aktivt i udviklingen af den grønne omstilling, med globalt fokus.
  • Du får mulighed for at arbejde efter og imødekomme FN’s verdensmål for globalt ansvar.

 

Miljøvenlig pakning

Når vi hos Hertels Boresko A/S sender pakker til vores kunder, sker dette typisk med genanvendte papkasser eller anden emballage, da vi støtter cirkulær genbrug og projektet miljøvenlig pakning, som du kan læse mere om længere nede på denne side.

Vi genbruger derfor papkasser – hvis muligt. Du skal derfor ikke undre dig, hvis du modtager dine produkter i en brugt papkasse eller i en kasse med klistermærkerester. Vi benytter derfor også genbrugsmaterialer eller biobaserede produkter som pakkefyld til forsendelser.

 

Affaldshåndtering

Alle mennesker producerer affald, både i større og mindre grad. Det er derfor vigtigt, at vi sørger for vores affaldshåndtering, er korrekt og forsvarlig. Affald er ikke kun affald – der er nemlig flere forskellige typer af affald. Derfor bør alt affald kildesorteres, uanset certificeringer på produktet.

Produkter kategoriseret som komposterbar bør behandles som bioaffald/kompostaffald. Denne type affald kan smides ud sammen med madrester, hvis man har en skraldespand egnet til dette. Komposterbart affald kan også smides i en kompostbunke.

Bionedbrydelige og biobaserede produkter skal bortskaffes som almindeligt affald, afhængig af materialet.

 

Bæredygtighed

Ordet bæredygtighed har fået flere bagvedliggende meninger igennem de seneste år, da det er et begreb med en holistisk tilgang. Bæredygtighed er et ord, som ofte er brugt i flæng – både ved små og store miljømæssige tiltag.

Hvis du derfor støder på ordet bæredygtighed på vores webshop, skal du vide at vi definerer bæredygtighed ud fra FN’s verdensmål, som overordnet set handler om hvordan ens aktiviteter ender med at reducere klimapåvirkningerne og sikre en mere effektiv ressourceudnyttelse.

 

Biobaserede produkter

Når en vare produceres, er det et godt udgangspunkt varen produceres med så lidt som muligt belastning for miljøet. Dette kan imødekommes ved at producere biobaserede produkter.

For at afgøre om et produkt er biobaseret, skal man se på hvilket materialer produktet er lavet af. Et biobaseret produkt er fremstillet af biologiske materialer, som naturligt er fornybare. Biobaserede produkter er en stor fordel for miljøet, da der ikke skal tilsættes flere kemikalier for at opnå et godt slutresultat.

Produkterne kan bestå af plantemateriale, såsom hamp, hvede, ålegræs, sukkerrør, træ eller lignende. Biobaserede produkter kan både være bionedbrydelige og ikke-bionedbrydelige

 

Bionedbrydelige vs. Komposterbare produkter

Bionedbrydelige produkter består af materialer, som ved nedbrydning omdannes til organisk materiale, såsom vand, CO2 og/eller metan.

Et bionedbrydeligt produkt er ikke nødvendigvis biobaseret, da disse produkter også kan være produceret af plastik. Kravet til bionedbrydelige produkter er blot, at det efterlever specificerede kriterier fra internationale standarder for bionedbrydelighed – hvilket betyder at der findes et hav af standarder for bionedbrydelighed.

Fælles for alle bionedbrydelighedsstandarder, er at produktet skal kunne nedbrydes en vis procentdel i løbet af en fastsat tidsperiode. F.eks. 70% nedbrudt over 30 dage.

Et komposterbart produkt er dog lidt anderledes, selvom dette er pr. definition også bionedbrydeligt. Kriterierne for at kunne kalde sit produkt komposterbart, er produktet skal i løbet af 3 måneder nedbrydes til det næsten usynlige.

Kravene til et komposterbart produkt er derfor betydelig skrappere end kravet til et bionedbrydeligt produkt. Derfor anbefaler vi – for miljøets skyld, at der vælges komposterbare produkter, hvis dette er muligt.

Miljøcertificeringer

Hvad skal man med de mange fine ord om miljø og bæredygtighed, hvis intet kan bevises?

Af netop denne årsag har flere instanser – offentlige og private oprettet flere certifikater der kontrollerer og beviser om et produkt lever op til kravene for det pågældende krav, såsom komposterbar, biobaseret osv.

En certificering foretages af en international certificeringsorganisation, hvilket betyder at du kan finde et hav af certificeringer, der hver især har deres egen mening.

Ved salg af produkter, er det ikke kun vigtigt for os at produktet nedbrydes efter brug – det er også vigtigt, at råvarerne i vores produkter stammer fra ansvarligt drevne skove. Derfor vælger vi bevidst leverandører der er FSC certificerede. Ved at vælge FSC certificerede leverandører sikrer vi, at drift af skovene og de sociale forhold omkring disse sker med respekt for naturen og lokalbefolkningen.

Med Green Office har vi gjort det nemt for dig. Vi har mærket alle vores grønne produkter, så du nemt kan finde dem. Du kan derfor handle ind med omtanke for miljøet i god samvittighed.

Herunder finder du alle de miljøcertificeringer som vores varesortiment imødekommer.

Genbrug 75%

Dette symbol betyder at produktet er fremstillet af recirkulærbart materiale. Tallet angiver procentdelen af recirkulærbart materiale.

Fornybare Ressourcer

For at afgøre om et produkt kan bære dette symbol, skal man se på, hvilke materialer produkterne er lavet af. Et biobaseret produkt er fremstillet af biologiske materialer, som naturligt er fornybare. Produkterne kan bestå af plantemateriale, mikroorganismer eller andre levende organismer. Konkret kan produkterne fremstilles af fx majs, hvede, kartoffel, sukkerrør, træ, olier eller lignende. 

Seedling - Komposterbar

Seedling-logoet benyttes til at dokumentere, at et produkt er komposterbart. Produkter med dette logo sikrer derfor, at den internationale standard for komposterbare produkter (EN13432 “Packaging: requirements for packaging recoverable through composting and biodegradation”) efterleves.

Miljøvenlig pakning

Når Hertels Boresko sender produkter ud, sker det med omtanke for miljøet. Derfor støtter vi op omkring projektet Miljøvenlig Pakning, som du kan læse mere om her. Vi genbruger papkasser - hvis muligt. Du skal derfor ikke undre dig, hvis du modtager dine produkter i en brugt papkasse eller i en kasse med klistermærkerester eller lignende. Og vi benytter genbrugsmaterialer eller biobaserede produkter som fyld i vores kasser, når varer pakkes ind.

FSC

FSC er en international non.profit mærkeordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Du finder FSC-mærket på produkter af træ pg papir lige fra havemøbler og gulve til papir og emballager.

Der findes FSC-skove i hele verden, lige fra vores hjemlige danske skove til regnskovene i Sydamerika og bushskovene i Østafrika. I en FSC-skov bliver der ikke fældet mere mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn. 

Ø-mærket

Ø-mærket angiver, at varen er »statskontrolleret økologisk«. Anvendes på landbrugsvarer dyrket ifølge EU´s regler for økologisk landbrugsproduktion. Der er ikke anvendt bekæmpelsesmidler i produktionen – på nær få undtagelser (f.eks. svovl). Der stilles dog ikke krav til emballage. Der må bruges 42 udvalgte tilsætningsstoffer i Ø-mærkede fødevarer. Det er kun 1/10 af, hvad der er tilladt i ikke-økologiske varer. Ø-mærkningen er en frivillig ordning. Fødevareministeriet kontrollerer at reglerne overholdes.

ECO+

Et hvert ECO+ produkt skal opfylde mindst ét af følgende kriterier:
- Bevidst livsstil
- Lav eller ingen indvirkning på råvarer
- Ansvarligt valg
- Kommunikation

Læs mere om ECO+ her.

OK COMPOST

Produkter og emballage som bærer dette logo er garanteret biologisk nedbrydeligt i et industrielt komposteringsanlæg. Dette gælder for alle komponenter, blæk og alle tilsætningsstoffer. Alle produkter med dette logo opfylder kravene i EU's emballagedirektiv (94/62/EG).

Svanemærke - mindst miljøbelastende

Svanemærket viser, at varerne er blandt de mindst miljøbelastende i den pågældende varegruppe. Mærket sætter grænser for udledning af giftige stoffer og for indholdet af uønskede stoffer i varen.

TCO 99

TCO 99 dækker over en række vigtige forhold, som skal være opfyldt for brugeren og miljøet. F.eks. en minimering af udstødningen af skadelige stoffer, lavt strømforbrug, betjeningsvenligt, ergonomisk korrekt, forberedt for anvendelse.

Et lille valg kan skabe store fremskridt

Når du vælger produkter med Fairtrade-mærket, er du med til at skabe en bedre fremtid for bønder og plantagearbejdere i Afrika, Asien og Syd- og Mellemamerika. Fairtrade betyder, at de betales en mere fair pris for deres råvarer og får overskud til at investere i et bedre liv.

Blomsten

EU Ecolabel begrænser brugen af miljø- og sundhedsskadelige kemikalier, for eksempel flygtige opløsningsmidler. Der stilles krav om brug af miljørigtige trykfarver, lakker og lim af hensyn til senere papirgenanvendelse. Der er også krav til en maksimal mængde papirspild, til affaldshåndtering og til energikortlægning samt krav om at tryksagen skal være trykt på papir mærket med EU Ecolabel.

Blå Engel - et anerkendt tysk miljømærke

Ved køb af produkter med mærket Den Blå Engel, får du en garanti for, at produktet opfylder en række betingelser de tyske miljømyndigheder, miljø- og forbrugerorganisationer samt andre relevante eksperter har fastsat med udgangspunkt i en ’vugge-til-grav-vurdering.

Milieukeur

Det hollandske miljømærke - svarer til svanemærket i Norden og den blå engel i Tyskland. Milieukeur varetages og administreres af en uafhængig organisation , hvori forbrugere, fabrikanter, detailhandel, myndigheder og miljøorganisationer deltager. Når et produkt er blevet tildelt Milieukeur betyder det at produktet er mindre skadeligt for miljøet sammenlignet med andre produkter i samme kategori. 

Energy Star

Energistjernen betyder effektiv udnyttelse af energien. Energy Staer er en frivillig energimærkeordning, som kan bruges på det mest energivenlige it- og computerudstyr - fx. computere, computerskærme og printere. Produkterne har lavt elforbrug , både når de bruges, og når de står standby.

EU's Økologimærke

Det fælles mærke for økologiske produkter i EU svarer til det danske røde Ø-mærke. Alle økologiske emballerede fødevarer fra EU skal være mærket med EU´s økologilogo. Det røde danske Ø-mærke må fortsat benyttes, men ikke uden EU´s økologiske mærke ved siden af. 

Miljøbevidst

Miljøbevidst er produkter i Antalis sortiment, som vi har vurderet reducerer belastningen af miljøet i særlig grad - som oftest på niveau med de officielle certificerede miljømærker. Det giver flere valgmuligheder til kunder, der har et særligt fokus på miljøprodukter.

NF Environnement

En frivillig fransk certificering udstedt ag AFNOR Certification. For at opnå NF Environnement mærket skal produktet opfylde en række kriterier for økologi og andendelse. 

Cyclus

Cyclus-papir er 100% genbrugspapir, fremstillet klorfrit og uden brug af optisk blegemiddel på en ISO-godkendt, dansk papirfabrik. Cyclus-konvolutpapir har fået miljøgodkendelserne »Svanen« i Skandinavien, »Der Blaue Engel« i Tyskland og NAPM i England.

Beegreen

Penne hvor alle plastdele eksklusiv refill er fremstillet af genanvendt plast.

PEFC

Mærket minder om FSC - mærket. Det stiller krav til produktionen af tømmer og andre skovprodukter, men ikke til den efterfølgende forarbejdsproces til papir, møbler og andre produkter. 

Kravene varierer fra land til land, fordi de, i modsætning til FSC-mærket, bliver udarbejdet nationalt for at tilpasse kravene til det enkelte land. PEFC-mærket forudsætter, at man kan spore træet hele vejen tilbage gennem de forskellige handelsled og produktionskæder til den PEFC-certificerede skov. 

Resy

RESY er en paraplyorganisation for flere tyske indsamlingssystemer inden for området: transportemballage fremstillet af pap. 

RESY´s logo er et kontrolmærke, der indikerer, at emballagen kan genvindes. 

Circular computing

Reproducerede CO2 neutrale Laptops

Fuldt certificerede CO2-neutrale og bæredygtige re-producerede enterprice-grade Laptops

Læs mere her

Rainforrest Alliance

Rainforrest Alliance-mærket viser, at der tages hensyn til miljø og bæredygtighed, år varen produceres. Typisk vil det være varer, der produceres i regnskovsområder som f.eks. kakao, chokolade og kaffe. Mærket er dog ikke et økologi-mærke.

GOTS

GOTS er et internationalt mærke for økologisk tøj. Mærket er det nærmeste, man kan komme på en global standard for økologisk tøj. GOTS kræver at mindst 95 % af fibre i tøjet er økologiske. Der kan være undtagelser for denne regel – ved undtagelser vil det dog være tydeligt mærket. GOTS sætter også krav til de kemikalier, som producenten bruger under selve produktionen.

Certificeringskriterierne består af krav til fremstilling, spildevandsbehandling, kvalitet af det færdige produkt og sociale krav baseret på de vigtigste normer fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO).

Eco Mark

Eco Mark er en certificering og standard for at sikre reduceret påvirkning af vores økosystem. Et miljømærke, der blev lanceret af Japan Environment Association i 1989 og er baseret på den internationale standard ISO-14024.

Certificeringskriterierne er baseret på faktorer som energieffektivitet, genanvendelighed og miljøvenlige materialer, hvor kun Pilot med deres BeGreen produktserie er den eneste leverandør, der har et komplet udvalg af produkter, der matcher disse kriterier.

Populære Green Office produkter